Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej stm.com.pl jest STM H.Mulak J.Mulak W.Tabaczek Spółka Jawna, adres siedziby: Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów, NIP: 8130066987, KRS: 005149698, REGON: 00514969800000 (dalej "Administrator").
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

II. Cel i Zakres Zbierania Danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców zbierane przez Administratora są wykorzystywane do kontaktowania się z usługobiorcą (klientem).
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu.

III. Podstawa Przetwarzania Danych

 1. Korzystanie ze strony jest dobrowolne, a podanie danych osobowych wiąże się z koniecznością realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody oraz jest konieczne do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

IV. Prawo Kontroli, Dostępu do Treści Swoich Danych oraz Ich Poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. W celu realizacji tych praw, można skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: biuro@stm.com.pl.

V. Pliki "Cookies"

 1. Strona internetowa stm.com.pl używa plików "cookies".
 2. Użytkownik ma prawo do decydowania o dostępie plików "cookies" do swojego komputera poprzez ustawienia przeglądarki.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.